CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN TÂY (CPH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỪ CÔNG TY CẤP NƯỚC SƠN TÂY, ĐKKD SỐ 0306000004, CẤP LẦN ĐẦU NGÀY 21/10/1996 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 901/QĐ-UBND NGÀY 23/02/2010 CỦA UBND THÀNH P

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

Thống kê truy cập

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SƠN TÂY (CPH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỪ CÔNG TY CẤP NƯỚC SƠN TÂY, ĐKKD SỐ 0306000004, CẤP LẦN ĐẦU NGÀY 21/10/1996 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 901/QĐ-UBND NGÀY 23/02/2010 CỦA UBND THÀNH P

Địa chỉ: Số 193, phố Lê Lợi, phường Lê Lợi - Sơn Tây - Ha Noi City - Vietnam
Số điện thoại: +84 [4] 33837019/33832462
Số Fax: +84 [4].33832078/33834995
Email: congtycapnuocsontay@yahoo.com.vn
Số đăng ký: 0103045072
Ngày thành lập: 26/03/2010
Mã số thuế: 0500238480
Người đại diện: PHẠM TRƯỜNG GIANG

NGÀNH NGHỀ CHÍNH