Bản đồ - CÔNG TY CP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ LỮ HÀNH QUỐC TẾ NGHỆ AN

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY CP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG VÀ LỮ HÀNH QUỐC TẾ NGHỆ AN

Tên tiếng anh: NGHE AN LABOUR EXPORT AND INTERNATIONAL TRAVEL JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt: NALETCO
Địa chỉ: Số 8, ngõ B4, đường Duy Tân, phường Hưng Phúc - Vinh - Nghe An Province - Vietnam
Số điện thoại: +84 38 3523338
Email: naletco@vnn.vn
(*) Vị trí trên bản đồ có thể không chính xác.