Bản đồ - CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG- ACC

Tìm nhanh

Từ khóa:
Loại hình doanh nghiệp:
Tỉnh / thành phố:

CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG- ACC

Tên tiếng anh:
Tên viết tắt:
Địa chỉ: 178 đường Trường Chinh, phường Khương Thượng - Đống Đa - Ha Noi City - Vietnam
Số điện thoại: +84-4 38521545 /+84 69562312
Số Fax: +84-4 38537196
Email: acc@viettel.com.vn//www.acc-qp.com.vn
(*) Vị trí trên bản đồ có thể không chính xác.